2022-04-27: Wat gelooft onze koning eigenlijk? – What does our king actually believe?

– Voor Koning Willem-Alexander is geloof een privézaak. Omdat hij koning wil zijn voor iedereen, zegt hij weinig over zijn geloof in het openbaar. Toch laat hij zo nu en dan doorschemeren dat het christelijk geloof wel degelijk belangrijk is voor hem.
– For King Willem-Alexander, faith is a private matter. Because he wants to be king to everyone, he says little about his faith in public. Nevertheless, he does occasionally hint that the Christian faith is indeed important to him.

Lees verder