2023-03-30: Nieuwe wet staat Israëlische ziekenhuizen toe chametz te verbieden tijdens Pesach – New law allows Israeli hospitals to ban chametz during Passover

– Het parlement van de Knesset heeft dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd om ziekenhuizen toe te staan chametz, of gezuurd voedsel, te verbieden tijdens de weeklange Pesach-feestdag die op de avond van 5 april begint.
– The Knesset plenum on Tuesday passed into law a bill to allow hospitals to ban chametz, or leavened foods, during the weeklong Passover holiday that begins on the evening of April 5.

Lees verder