Tag: left wing

2023-07-14: Politie slaat alarm over confrontaties justitiële hervorming die ‘burgeroorlog’ proporties bereiken – Police sounds alarm on judicial reform clashes reaching ‘civil war’ proportions

– Hoge functionarissen van de Israëlische politie hebben onlangs privé hun bezorgdheid geuit dat de zaken in de voortdurende crisis rond de hervorming van het gerechtelijk apparaat in Israël een kookpunt zou kunnen bereiken dat zou kunnen lijken op een burgeroorlog.
– Senior Israel Police officials have recently expressed their concern privately that things in Israel’s ongoing judicial reform crisis could reach a boiling point that could resemble a civil war.

Lees verder

20232-06-14: MK vraagt: Waarom worden gewelddadige linkse demonstranten niet strafrechtelijk vervolgd? – MK asks: Why aren’t violent left-wing protesters criminally charged?

– Ondanks het blokkeren van snelwegen en het fysiek aanvallen van politieagenten, is er volgens een recent rapport geen enkele strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen personen die zijn gearresteerd tijdens de anti-regeringsprotesten.
– Despite blocking highways and physically attacking police officers, not a single criminal charge has been filed against any person arrested during the anti-government protests, according to recent report.

Lees verder

2023-04-25: Schermutselingen, schelden en geschorste parlementsleden: Memorial Day spanningen koken over – Clashes, cursing, and expelled lawmakers: Memorial Day tensions boil over

– Groepen nabestaanden raakten slaags op de militaire begraafplaats van Beersheba op Memorial Day, een normaal gesproken plechtige gelegenheid waarbij familieleden de graven bezoeken van hun geliefden die tijdens hun IDF-dienst sneuvelden of het slachtoffer werden van terreur.
– Groups of bereaved families clashed in Beersheba’s military cemetery on Memorial Day, a normally solemn occasion that sees relatives visit the graves of their loved ones who fell during their IDF service or were victims of terror.

Lees verder

2023-03-02: VIDEO: Dag van ontregeling’: protest in Tel Aviv tegen hervorming van de rechterlijke macht wordt gewelddadig – VIDEO: Day of disruption: Tel Aviv protest against judiciary reform turns violent

– Highway 1 was geblokkeerd met kettingen en prikkeldraad, omdat de demonstranten hun voornemen nakwamen om hun methoden te intensiveren en “over te gaan tot directe actie”. De politie zei dat ze “zich voorbereidden op spontane wegblokkades.
– Highway 1 was blocked off with chains and barbed wire, as the protesters made good on their promise to escalate their methods and “move on to direct action.” Police said they were “preparing for spontaneous road-blocking.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...