Tag: Libanon

2024-03-05: Oorlog in het noorden van Israël? Hezbollah, Iran en de Ring van Vuur

Begin februari ging ik voor twee dagen terug naar Israël. In die twee dagen ging ik naar de gevaarlijkste delen van het land. Nee, deze keer ging ik niet naar het zuiden. In plaats daarvan reisde ik naar het noorden met de hulp van het team van HonestReporting dat me vergezelde naar verschillende geëvacueerde gebieden langs de grens tussen Israël en Libanon om de dreiging van Hezbollah en de bredere kwestie van het Iraanse regime te onderzoeken. Daar maakten we een miniatuurdocumentaire over wat er gebeurt in de noordelijke gemeenschappen van Israël.

Lees verder

2023-11-01: Een document uit 2016 van voormalig minister van Defensie Lieberman voorspelde het bloedbad van Hamas – 2016 document by former Defense Minister Liberman predicted Hamas’s massacre

– Een document uit 2016, opgesteld door de voormalige Israëlische minister van Defensie Avigdor Liberman, benadrukte de mogelijkheid van een toekomstige aanval door Hamas, die op 7 oktober 2023 bijna woord voor woord bewaarheid werd.
– A 2016 document prepared by former Israeli Defense Minister Avigdor Liberman highlighted the possibility of a future attack by Hamas, which nearly unfolded word-for-word on October 7, 2023.

Lees verder

2023-08-01: IDF bereidt zich voor op mogelijke confrontaties met Hezbollah – IDF preparing for possible clashes with Hezbollah

– Minister van Defensie Yoav Gallant heeft vooraf verschillende acties goedgekeurd en het alarmniveau aan de noordgrens verhoogd; 163 openbare schuilplaatsen in noordelijke stad zijn verbeterd. De stappen van Gallant komen in de nasleep van verschillende grensoverschrijdende provocaties door Hezbollah in de afgelopen weken.
– Defense Minister Yoav Gallant has pre-approved several courses of action and raised the alert level at the northern border; 163 public shelters in northern city upgraded. Gallant’s moves come in the wake of several cross-border provocations initiated by Hezbollah over the last several weeks.

Lees verder

2023-07-18: ‘Miskleun’: IDF had uren nodig om Hezbollah-diefstal van bewakingscamera te ontdekken – ‘Mishap’: IDF took hours to discover Hezbollah theft of surveillance camera

– Leger geeft zijn nalatigheid toe, die komt te midden van verschillende provocerende acties aan de grens door de Libanese terreurorganisatie. Het hoofd van de Metullah Raad waarschuwt dat Israël’s afschrikking aan het vervagen is en dat de inwoners van het noorden worden verwaarloosd.
– Army admits its oversight, which comes amid several provocative acts on the border by the Lebanese terror organization. Metullah Council head warns Israel’s deterrence is fading, northern residents neglected.

Lees verder

2023-07-03: IAF raakt Syrische luchtverdedigingsbatterij uren na de lancering van een raket op Israël – IAF hits Syrian air defense battery hours after launch of missile on Israel

– Een luchtdoelraket die vanuit Syrisch grondgebied in de richting van Israël werd gelanceerd, ontplofte in de lucht, met een luide knal die vannacht in het hele land te horen was. De explosie kwam na een vermeende Israëlische aanval in de buurt van Homs.
– An anti-aircraft missile launched from inside Syrian territory toward Israel exploded in mid-air, with a loud boom heard all across the country overnight. The explosion came after an alleged Israeli strike near Homs.

Lees verder

2022-12-20: Lichaam van Ierse UNIFIL-soldaat gedood door geweervuur uit Zuid-Libanon teruggekeerd naar huis – Body of Irish UNIFIL soldier killed by gunfire in south Lebanon returned home

-Soldaat Sean Rooney, 23 jaar, werd gedood en drie anderen raakten woensdag gewond nadat het konvooi van de VN-interimmacht in Libanon (UNIFIL) onder vuur kwam te liggen bij het dorp Al-Aqbiya in het zuiden van het land Libanon.
– Private Sean Rooney, 23, was killed and three others were wounded on Wednesday after the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) convoy came under fire near the village of Al-Aqbiya in the south of the country Libanon.

Lees verder

2022-09-20: Hezbollah: Vier decennia van ongekend door de staat gesponsord terrorisme – Hezbollah: Four decades of unprecedented state-sponsored terrorism

– Terwijl de spanning tussen de door Iran gesteunde volmacht en Israël opnieuw piekt, markeren waarnemers belangrijke mijlpalen in de evolutie van de zwaarst bewapende terreurentiteit en zijn leider, Hassan Nasrallah.
– As tension again spikes between the Iranian-backed proxy and Israel, observers flag key milestones in the evolution of the most heavily armed terror entity, and its leader, Hassan Nasrallah.

Lees verder

2022-07-05: Lapid verklaart dat Israël “zichzelf zal blijven verdedigen” na onderscheppen Hezbollah-drones – Lapid Says Israel Will ‘Continue to Defend Itself’ After Intercepting Hezbollah Drones

– De poging tot een Hezbollah aanval gebeurt te midden van een geschil tussen Libanon en Israël over gasvoorraden op zee. De spanningen concentreren zich rond het Karish-gasplatform.
– The attempted Hezbollah attack comes amid a dispute between Lebanon and Israel over maritime gas resources. The tensions center around the Karish gas rig.

Lees verder

2022-06-08: Hezbollah zou mogelijk Israël kunnen aanvallen, met zeegrensgeschil als excuus – Hezbollah could potentially attack Israel, using maritime border dispute as the excuse

– De terreurorganisatie Hezbollah heeft Israël gewaarschuwd tegen het boren naar gas op de Karish-locatie; de Libanese president noemt het “een provocatie en een vijandige daad”.
– The terror organization Hezbollah has warned Israel against drilling for gas at the Karish site; Lebanese president calls it “a provocation and a hostile act”

Lees verder

2022-04-06: Libanon verklaart officieel failliet; Een profetie van Ezechiël – Lebanon officially declares bankruptcy; A prophecy of Ezekiel

– In hoofdstuk 26 in het boek Ezechiël voorziet de profeet dat Libanon een plaats zal worden van “droogvallende netten” en een “buit voor de naties”. Het hoofdstuk spreekt over Tyrus, dat in die tijd de Phoneciaanse hoofdstad van Libanon was.
– In chapter 26 in the Book of Ezekiel, the prophet foresees that Lebanon will become a place of “drying nets” and a “spoil for the nations.” The chapter speaks of Tyre, which was the Phonecian capital of Lebanon at that time.

Lees verder

2022-01-05: VN-vredesmacht aangevallen in Zuid-Libanon nabij Israëlische grens – UN peacekeeping forces attacked in southern Lebanon near Israeli border

– BEIRUT – Onbekende daders hebben een groep VN-vredeshandhavers in Zuid-Libanon aangevallen, hun voertuigen vernield en officiële voorwerpen van hen gestolen, zei een VN-official woensdag.
– BEIRUT — Unknown perpetrators attacked a group of United Nations peacekeepers in southern Lebanon, vandalizing their vehicles and stealing official items from them, a UN official said Wednesday.

Lees verder

2021-10-26: Israëlische straaljagers doelwit van Iraanse luchtafweerraketten ******** Israeli jets targeted by Iranian-made anti-aircraft missiles

– Israëlische luchtmacht vliegtuigen kwamen onder vuur van Iraanse luchtafweer raketbatterijen die werden geëxploiteerd door Syrische milities tijdens een recente Israëlische aanval op Syrië,
– Israeli Air Force jets came under fire from Iranian anti-aircraft missile batteries operated by Syrian militias during a recent Israeli attack on Syria.

Lees verder

De Verre Vrede van Aad Kampsteeg (NEDERLANDS)

Een persoonlijk verslag van journalist Aad Kamsteeg en cineast Dirk Kamsteeg. Shalom en Salam tegenover terreur, een documentaire in gesprek met bewoners aan de grens. Een tweestatenoplossing. Het is het mantra van het Westen als het gaat om het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dan zal er uiteindelijk vrede zijn.

Lees verder

2021-09-20: EU-RESOLUTIE VEROORDEELT IRAN EN HEZBOLLAH VOOR ECONOMISCH EN POLITIEK MOERAS LIBANON ******* EU RESOLUTION CONDEMNS IRAN AND HEZBOLLAH FOR LEBANON’S ECONOMIC, POLITICAL MORASS

Het Europees Parlement heeft vrijdag met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen waarin de door Iran gesteunde terroristische organisatie Hezbollah wordt verweten een van de oorzaken te zijn van een gedestabiliseerd en corrupt Libanon. ******* The European Parliament overwhelmingly adopted a resolution on Friday that blamed the Iran-backed terrorist organization Hezbollah as one of the causes contributing to a destabilized and corrupt Lebanon.

Lees verder

2020-09-17: Massa’s juichen als Hezbollah eerste Iraanse brandstoflevering Libanon binnenbrengt ******* Masses cheer as Hezbollah ushers first Iranian fuel delivery iMassa’s juichen als Hezbollah eerste Iraanse brandstofleverinnto Lebanon

Hezbollah is donderdag begonnen met het binnenbrengen van Iraanse brandstof in Libanon via Syrië, een stap waarvan de sjiitische moslimgroep zegt dat het een verlammende energiecrisis moet verlichten, maar waarvan tegenstanders zeggen dat het het risico loopt Amerikaanse sancties uit te lokken.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...