2022-05-27: Biden probeert Israël’s viering van Jeruzalem’s hereniging te verstoren – Biden trying to disrupt Israel’s celebration of Jerusalem’s reunification

– De zegetocht zal zondag plaatsvinden. Minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev keurde de traditionele route goed die vertrekt op het Safra-plein naar de Westelijke Muur via het Moslimkwartier van de Oude Stad.
– The victory march is set to take place on Sunday. Public Security Minister Omer Bar-Lev approved the traditional route that originates in Safra Square to the Western Wall via the Old City’s Muslim Quarter.

Lees verder