2023-03-23: Is er een Bijbels gebod dat burgerlijke ongehoorzaamheid vereist? Afwegingen van Moshe Feiglin – Is there a Biblical imperative requiring civil disobedience? Moshe Feiglin weighs in

– “Protesten mogen niet proberen de staat te vernietigen”, zei hij. “Dat zou de samenleving naar anarchie sleuren. Het protest mag niet proberen het concept van wet en orde uit te wissen of het democratisch ingestelde regime te verwisselen. Protesten zouden moeten proberen op te lossen zonder te proberen de staat te vernietigen.”
– “Protests should not be trying to destroy the state,” he said. “That would drag the society down into anarchy. The protest should not try to erase the concept of law and order or exchange the regime that was established democratically. Protests should be trying to fix without trying to destroy the state.”

Lees verder