Ilana Rachel vanuit Israël: over de booster die “wél” werkt voor ons allemaal… ******* Ilana Rachel from Israel: on the booster that “does” work for us all

– Het virus zal stilaan uitdoven maar de QR-samenleving is geboren en gaat nooit meer weg
– The virus will quietly die out but the QR society is born and never goes away

Lees verder