2022-08-25: Slecht nieuws voor de Joden: hoe zes Amerikaanse en Britse mediamagnaten het ontluikende nazi-regime hielpen – Bad news for the Jews: How six US and UK media moguls aided the nascent Nazi regime

– We kunnen vandaag de dag nog steeds de echo’s van deze zes persbaronnen horen in de anti-Europese krantenkoppen van de Daily Express, de Daily Mail en in het boze populisme van Fox News en Breitbart. Deze giftige rechtse blanke nationalistische bewegingen hebben hun wortels in de jaren dertig. Maar ze blijven het Anglo-Amerikaanse buitenlands beleid vandaag beïnvloeden.
– We can still hear the echoes of these six press barons today in the anti-European headlines of the Daily Express, the Daily Mail, and in the angry populism of Fox News and Breitbart. These toxic right-wing white nationalist movements have their roots in the 1930s. But they continue to influence Anglo-American foreign policy today.

Lees verder