2022-08-17: Nieuwe vondsten in Shiloh blijven het Bijbelse verhaal bevestigen, zegt archeoloog – New findings at Shiloh continue to confirm biblical narrative, archaeologist says

– Scott Stripling vertelt All Israel News over nieuwe fundamenten die in juni zijn gevonden en waarvan hij denkt dat ze een deur vormden naar het poortcomplex waar de priester Eli mogelijk is gestorven.
– Scott Stripling tells ALL ISRAEL NEWS about new piers found in June that he believes formed a door into the gate complex where the priest Eli may have died.

Lees verder