2021-11-30: Zes oude vondsten in de voetsporen van de Makkabeeën – Six ancient findings in the footsteps of the Maccabees

– Kijk wat Israëlische archeologen hebben opgegraven uit de Hasmonese dynastie die het land regeerde na de Chanoeka-triomf van de Makkabeeën.
– Look what Israeli archeologists have dug up from the Hasmonean dynasty that ruled the land following the Maccabees’ Hanukkah triumph.

Lees verder