2022-08-22: Stap terug in de tijd van Jezus in het Magdala Center – Step back into Jesus’ times at the Magdala Center

– Het complex herbergt een nieuw hotel en een actieve archeologische vindplaats waar bezoekers een eerste-eeuwse Galilea-ervaring in de 21e eeuw kunnen beleven.
– Complex houses a new hotel and an active archeological site where visitors can have a first-century Galilee experience in the 21st century.

Lees verder