2022-09-14: IDF-monument voor gedode vader en zoon vernield; rouwende vrouw en moeder ‘geschokt en verontwaardigd’ – IDF memorial for slain father and son vandalized; bereaved wife and mother ‘shocked and disgusted’

– Een uniek gedenkteken ter nagedachtenis aan een vader en zoon die beiden sneuvelden in de strijd terwijl ze dienden in het IDF werd onlangs vernield en zwaar beschadigd.
– A unique memorial commemorating a father and son who both fell in combat while serving in the IDF was recently vandalized and severely damaged.

Lees verder