2023-04-04: In Australie werd Malka Leifer schuldig bevonden aan 18 aanklachten van seksueel misbruik – In Australia Malka Leifer Found Guilty on 18 Counts of Sexual Abuse

– Malka Leifer, 56, een voormalig directrice van een Joodse meisjesschool in Australië, is maandag schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee leerlingen.
– Malka Leifer, 56, a former principal of a Jewish girls’ school in Australia, was found guilty on Monday of sexually abusing two students.

Lees verder