2023-07-14: Politie slaat alarm over confrontaties justitiële hervorming die ‘burgeroorlog’ proporties bereiken – Police sounds alarm on judicial reform clashes reaching ‘civil war’ proportions

– Hoge functionarissen van de Israëlische politie hebben onlangs privé hun bezorgdheid geuit dat de zaken in de voortdurende crisis rond de hervorming van het gerechtelijk apparaat in Israël een kookpunt zou kunnen bereiken dat zou kunnen lijken op een burgeroorlog.
– Senior Israel Police officials have recently expressed their concern privately that things in Israel’s ongoing judicial reform crisis could reach a boiling point that could resemble a civil war.

Lees verder