2023-09-11: Marokko werd geteisterd door een aardbeving; Israël zou de volgende kunnen zijn – Morocco was ravaged by an earthquake; Israel could be next.

– Israël ligt op het kruispunt van de Afrikaanse en Arabische tektonische platen en wordt daarom geconfronteerd met een verhoogde seismische dreiging. Deskundigen zeggen dat een grote aardbeving niet een kwestie is van misschien, maar van wanneer.
– Israel is located at the juncture of the African and Arabian tectonic plates and, therefore, faces an elevated seismic threat. Experts say a major earthquake is not a matter of if, but when.

Lees verder