2023-06-20: Een Duitse museumconservator geeft persoonlijk door de nazi’s geroofde kunst terug aan de nazaten van slachtoffers van de Holocaust – A German museum curator is personally returning art looted by the Nazis to the descendants of Holocaust victims

– Voor afstammelingen van joden die door de nazi’s zijn vervolgd, kan het terugvorderen van kunst dat van hun families is geroofd,  jarenlange rechtszaken of onderhandelingen met Europese functionarissen met zich meebrengen .
– For descendants of Jews persecuted by the Nazis, reclaiming art that was allegedly looted from their families can involve years-long court battles or negotiations with European officials.

Lees verder