2022-03-07: Bennett: naar Rusland gaan als bemiddelaar was mijn ‘morele plicht’ – Bennett: Going to Russia as intermediary was my ‘moral duty’

– Premier Naftali Bennett vertelde de wekelijkse kabinetsvergadering zondag dat het zijn “morele plicht” was om te proberen te bemiddelen tussen de strijdende partijen.
– Prime Minister Naftali Bennett told the weekly Cabinet meeting Sunday that it was his “moral obligation” to attempt to mediate between the warring sides.

Lees verder