2202-04-20: Israël opent eerste medische cannabis café – Israel opens first medical cannabis café.

– Wanneer klanten naar Smokey Monkey komen, kan Shbeeta hen helpen een arts te vinden via zijn onofficiële netwerk van artsen, waaronder orthopedisten, psychiaters en neurologen, die recepten verstrekken voor medicinale cannabis.
– When patrons come to Smokey Monkey, Shbeeta can help them find a doctor through his unofficial network of physicians, including orthopedists, psychiatrists and neurologists, who provide prescriptions for medical cannabis.

Lees verder