2023-07-21: De echte crisis in het Westen – The real crisis in the West

– Door geobsedeerd te zijn door het beleid van Israël, kijkt de vrije wereld de verkeerde kant op. Terwijl de extremisten van de Moslimbroederschap niet kunnen opereren in moslimlanden als Bahrein en Oman, zei Tawhidi, zijn ze actief in Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en Washington, DC. De crisis is in het Westen.
– In obsessing over Israel’s policies, the free world is looking the wrong way. While the extremists of the Muslim Brotherhood cannot operate in Muslim countries like Bahrain and Oman, said Tawhidi, they are operating in Britain, France, Canada and Washington, D.C. The crisis is in the West.

Lees verder