Tag: Messiah

2023-05-24: De Messias niet meer verwachten? – Giving up on Messiah?

– Uit schokkend nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Israëlische Joden niet gelooft dat de Messias ooit echt naar de aarde zal komen. De opiniepeiling werd ontwikkeld en uitgevoerd door twee Amerikaanse Joodse geleerden.
– Shocking new survey finds nearly half of Israeli Jews don’t believe Messiah will ever really come to Earth. Poll was designed and run by two American Jewish scholars.

Lees verder

2022-03-01: Vladimir Poetin vs Vladimir Zelenskyy: Hun identieke namen zullen ‘elkaar opheffen voor de Messias’ – Vladimir Putin vs Vladimir Zelenskyy: Their identical names will ‘cancel each other out for Messiah’

– Deze confrontatie plaatst twee mannen die voorbestemd zijn om groot te worden tegenover elkaar, aangezien de naam “Vladimir” in het Slavisch “grote heerser” betekent: “eigenaar van de wereld” of “eigenaar van de vrede”,
– This confrontation pits two men destined for greatness against each other as the name ‘Vladimir’ in Slavic means ‘great ruler’: “world owner” or “peace owner.”

Lees verder

2021-11-10: Sanhedrin begint olie te bereiden om koning messias/kohen gadol te zalven – Sanhedrin begins to prepare oil to anoint king messiah/kohen gadol

– Het is uitdrukkelijk verboden door de Bijbel om de olie opnieuw te maken voor enig ander doel, op straffe van ‘kareth’, de zwaarste straf die in de Bijbel wordt beschreven. 
– It is expressly forbidden by the Bible to recreate the oil for any other purpose, punishable by kareth, the most severe punishment described in the Bible.

Lees verder

2021-11-03: Zal hyperinflatie die de VS treft een voorbode zijn van de messias? – Will hyperinflation hitting the us presage the messiah?

– Twitter-CEO Jack Dorsey zorgde voor schokkend nieuws toen hij vrijdag een sombere voorspelling voor de Amerikaanse economie tweette :  “Hyperinflatie gaat alles veranderen”, merkte hij op, eraan toevoegend dat “het gebeurt al”.
– Twitter CEO Jack Dorsey created shock waves when he tweeted out on Friday a dire prediction for the US economy: “Hyperinflation is going to change everything,” he commented, adding that “it’s happening.”

Lees verder

Wat is messianic – What is Messianic

– Er is soms veel te doen over Messiaanse gemeenten. Iris Iffert en Jael Kalisher van King and Kings Ministries in Jeruzalem leggen uit wat Messiaans betekent.
– There is sometimes much to be said about Messianic congregations. Iris Iffert and Jael Kalisher of King and Kings Ministries in Jerusalem explain what Messianic means

Lees verder

Adonai Roi Congregation, Tel Aviv

– Adonai Roi is een Messiaans-Joods Hebreeuws sprekende Gemeente. Adonai Roi’ is Hebreeuws voor ‘De Heer is mijn Herder’. et werd gesticht door Avi en Chaya Mizrachi in de zomer van 1996
– Adonai Roi is a Messianic Jewish Hebrew speaking Congregation. ‘Adonai Roi’ is Hebrew for ‘The Lord is my Shepherd’. It was founded by Avi and Chaya Mizrachi in the summer of 1996

Lees verder

Getuigenis Irit Iffert – Testimony of Irit Iffert

– Irit groeide op in een Messiaans gezin die in Yeshua geloven. Haar vader was een Duitser en haar moeder Iraans. Kijk en luister naar dit bijzondere verhaal.
– Irit grew up in a Messianic family who believe in Yeshua. Her father was a German and her mother Iranian. Watch and listen to this special story.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...