Tag: Messianic Jews in Israel

2022-04-06: Een geschiedenis van de Messias belijdende Joden in Israël, deel 8: De eerste Hebreeuws sprekende gemeente in Jeruzalem sinds de dagen van de apostelen – A history of Messianic Jews in Israel, Part 8: The first Hebrew-speaking congregation in Jerusalem since the days of the apostles

– In januari 1842 arriveerde Michael Solomon Alexander, de pas benoemde protestantse bisschop van Jeruzalem. Het was een gezamenlijk bisdom van Engeland en Pruisen, en de benoeming van een Joodse bisschop die een voormalig rabbi was.
– In January 1842, Michael Solomon Alexander arrived, the newly appointed protestant bishop of Jerusalem. It was a joint bishopric between England and Prussia, and the appointment of a Jewish bishop who was a former rabbi.

Lees verder

2022-03-24: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 7: De Joodse bisschop in Jeruzalem – A history of Messianic Jews in Israel, Part 7: The Jewish Bishop in Jerusalem

– Er komen weinig Joden tot geloof, maar de missionarissen hebben dokters gebracht en gratis gezondheidszorg aan de Joden gegeven, en ze vestigen zich steeds meer. De Deense dominee John Nicolayson voert de operatie aan en leidt die.
– Very few Jews have come to faith, but the missionaries have brought doctors and provided free healthcare to the Jews, and they are establishing themselves more and more. Danish rev John Nicolayson is spearheading and leading the operation.

Lees verder

2022-02-24: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 6: De oprichting van de eerste protestantse kerk in Jeruzalem – A history of Messianic Jews in Israel, Part 6: The founding of the first Protestant church in Jerusalem

– In 1833 werd John Nicolayson de eerste protestantse missionaris die zich permanent in Jeruzalem vestigde. Hij was Deens, maar gestuurd vanuit de Britse LJS, die specifiek gericht was op het bereiken van de Joden met het evangelie. 
– In 1833, John Nicolayson became the first protestant missionary to settle permanently in Jerusalem. He was Danish, but sent from the British LJS, which were specifically focused on reaching the Jews with the gospel.

Lees verder

2022-02-18: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 5: De eerste permanente protestantse inwoner van Jeruzalem A history of Messianic Jews in Israel, Part 5: The first permanent protestant resident of Jerusalem-

– In de vorige artikelen hebben we gezien hoe de missionarissen niet permanent in Jeruzalem konden blijven. John Nicolayson werd de eerste permanente protestantse inwoner van Jeruzalem.
– In the previous articles, we have seen how the missionaries were not able to stay permanently in Jerusalem. John Nicolayson became the first permanent protestant resident of Jerusalem.

Lees verder

04-02-2022: Een geschiedenis van Messiasbelijdende Joden in Israël, deel 4: De Kamer van het Bijbelgenootschap – A history of Messianic Jews in Israel, Part 4:The Bible Society room-

– In november 1823 kwam Pliny Fisk van de ABCFM naar Jeruzalem met een specifiek doel voor ogen. Hij richtte de “Kamer van het Bijbelgenootschap” op, die tot 1831 werkzaam was.
– In November 1823, Pliny Fisk of the ABCFM came to Jerusalem with a specific purpose in mind. He set up the “Bible Society Room” which operated until 1831.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...