2022-07-15: PA: “Als bezoek Biden niet aan eisen voldoet, zullen we optreden tegen Israël en Amerika – PA: ‘If Biden visit fails to meet demands, we will act against Israel and America’

– Palestijnse en Arabische media berichten dat hun leiders boos zijn na ontmoetingen die zij hebben gehad met Amerikaanse functionarissen in de aanloop naar het bezoek van Biden.
– Palestinian and Arab media reports indicate that their leaders are angry following meetings they held with US officials ahead of Biden’s visit.

Lees verder