Tag: Middle East

2023-09-27: Iran ontkent ontploffing raketbasis na mysterieuze explosie die westelijke stad doet schudden – Iran denies missile base blast after mystery explosion rocks western city

– Een mysterieuze explosie, door de pro-regime media van Iran omschreven als een “verschrikkelijk geluid gevolgd door sterke schokken”, trof maandagavond een gebied nabij Khorramabad in de provincie Lorestan in het westen van Iran, wat “angst en bezorgdheid” veroorzaakte en door de bewoners als een aardbeving werd beschouwd.
– A mysterious explosion, characterized as a “terrible sound followed by strong shocks” by Iranian pro-regime media, struck an area near Khorramabad in the Lorestan province in western Iran on Monday night, causing “fear and concern,” and believed by residents to be an earthquake.

Lees verder

2023-09-25: ‘Zes of zeven’ moslimlanden om vrede te sluiten met Israël na Saoedi’s – ‘Six or seven’ Muslim nations to make peace with Israel after Saudis

– Eli Cohen: “Het is belangrijk om te herhalen wat de premier zei, vrede met Saoedi-Arabië is ook vrede tussen Joden en de moslimwereld.” Tot zeven moslimlanden meer zouden we vrede kunnen sluiten met Israël als de Joodse Staat een vredesakkoord tekent met Saoedi-Arabië, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen vrijdag aan het Israëlische KAN News.
– Eli Cohen: “It’s important to restate what the prime minister said, peace with Saudi Arabia is also peace between Jews and the Muslim world.” Up to seven more Muslim countries could make peace with Israel if the Jewish State signs a peace agreement with Saudi Arabia, Foreign Minister Eli Cohen told Israel’s KAN News on Friday.

Lees verder

2023-09-21: Vrede met Israël komt ‘elke dag dichterbij’, zegt Saoedische kroonprins MBS met een glimlach – Peace with Israel is getting ‘closer every day,’ says Saudi Crown Prince MBS with a smile

– “Tot nu toe gaan we kijken waar we heengaan,” zei Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. “We hopen dat we een plek zullen vinden die het leven van de Palestijnen zal verlichten en Israël als een speler in het Midden-Oosten zal krijgen.”
– “Until now, we’re going to see where we go,” Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said. “We hope that we will reach a place that will ease the life of the Palestinians and get Israel as a player in the Middle East.”

Lees verder

2023-08-30: Joden waren in MENA vóór moslims, Arabieren – Jews were in MENA before Muslims, Arabs

– Ik ben een Arabische Jood omdat ik tot mijn vijfde in Irak heb gewoond […] wij waren Arabische Joden. Thuis spraken we Arabisch. Onze cultuur was de Arabische cultuur. Onze vrienden waren Arabische vrienden. Er was geen echt probleem met het joods zijn in Irak.”
– I am an Arab Jew because I lived in Iraq up to the age of five […] we were Arab Jews. We spoke Arabic at home. Our culture was Arab culture. Our friends were Arab friends. There wasn’t a real problem with being Jewish in Iraq.”

Lees verder

2023-08-23: Door Iran gefinancierde golf van terreur op de Westelijke Jordaanoever is ‘slechts het begin’ – Iranian-funded wave of terror in the West Bank is ‘just the beginning’

– Israël verwacht dat de recente terreuraanslagen op de Westelijke Jordaanoever “slechts het begin” zijn, omdat de Palestijnse terreurgroep Hamas lijkt te worden aangemoedigd door de binnenlandse verdeeldheid in Israël, zo oordeelden bronnen van het veiligheidscentrum
– Israel expects recent terror attacks across the West Bank to be “just the beginning” as Palestinian terror group Hamas appears emboldened by internal divisions within Israel, security establishment sources assessed.

Lees verder

2023-07-07: Onderzeese elektriciteitsleiding zal Israël verbinden met grote stroomnetten in Europa en de Golfstaten – Underwater electricity line will link Israel to European and Gulf large power grids

– De Joodse staat is van plan om een 150 kilometer lange onderzeese elektriciteitskabel aan te leggen, die Israël zal verbinden met de grote elektriciteitsnetten in Europa en de landen rond de Perzische Golf.
– The Jewish state is planning to build a 150-kilometer (93-mile) long underwater electricity cable, which will reportedly link Israel to the large power grids in Europe and Persian Gulf countries.

Lees verder

2023-06-28: De wapenwedloop in het Midden-Oosten is begonnen: wat betekent het voor Israël – The Middle East’s arms race is on: This is what it means for Israel

– De wereldwijde wapenwedloop gaat niet aan het Midden-Oosten voorbij. Iran, Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon en zelfs Egypte zoeken naar nieuwe militaire technologie om hun capaciteiten te versterken. Israël bereidt zich voor op nieuwe dreigingen, zoals de hypersonische raket die Iran beweert te ontwikkelen.
– The global arms race does not pass over the Middle East. Iran, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, and even Egypt seek new military technology to strengthen their capabilities. Israel is preparing itself for new threats, such as the hypersonic missile Iran claims it is developing

Lees verder

2023-06-14: Abbas bezoekt China na aanbod om vredesbesprekingen met Israël nieuw leven in te blazen – Abbas to visit China after offer to help revive peace talks with Israel

– De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas , die naar verwachting dinsdag in Peking zal aankomen voor een driedaags bezoek, zal de eerste Arabische leider zijn die dit jaar door China wordt ontvangen. 
– Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, who is expected to arrive in Beijing on Tuesday for a three-day visit, will be the first Arab leader to be hosted by China this year. 

Lees verder

2023-06-13: Voorkeurskandidaten Palestijnen: Terroristen die Joden willen doden – Palestinians’ Preferred Candidates: Terrorists Who Want To Kill Jews

– Palestijnen hebben opnieuw laten zien dat hun echte helden, helaas, degenen zijn die terroristische aanvallen uitvoeren op Joden en streven naar de eliminatie van Israël. Tijdens de verkiezingscampagnes en debatten op de universiteiten gingen vooral over de relatie tussen de Palestijnen en Israël.
– Palestinians have once again shown that their real heroes, sadly, are those who carry out terrorist attacks against Jews and seek the elimination of Israel. The election campaigns and debates at the universities focused mostly on the relationship between the Palestinians and Israel.

Lees verder

2023-06-12: Voormalige Iraanse kroonprins zegt dat val van ayatollah-regime positief effect zou hebben op hele Midden-Oosten – Former Iranian crown prince says fall of ayatollah regime would have positive effect on entire Middle East

– Reza Pahlavi II, voormalig kroonprins van Iran en zoon van de afgezette sjah, zegt dat de val van het huidige ayatollah-regime in Iran het hele Midden-Oosten drastisch in positieve zin zou veranderen.
– Reza Pahlavi II, former crown prince of Iran and son of the deposed shah, says the fall of the current ayatollah regime in Iran would dramatically change the entire Middle East in a positive direction.

Lees verder

2023-03-27: Biden regering duwt Arabieren richting Iran – Biden Administration Pushing Arabs Towards Iran

– Veel Arabieren en moslims vieren de Saoedisch-Iraanse overeenkomst om de diplomatieke betrekkingen te herstellen als een vernietigende klap voor de regering Biden, een overwinning voor Iran en China.
– Many Arabs and Muslims are celebrating the Saudi-Iranian agreement to restore diplomatic relations as a devastating blow to the Biden Administration, a victory for Iran and China

Lees verder

2023-02-09: VIDEO: Kruispunten: Het ontdekken van de geografie van Israël – VIDEO: The Crossroads: Exploring the geography of Israel

– Israël heeft een unieke geografische ligging op het kruispunt van continenten en historische rijken. Het ligt precies in het midden en verbindt Afrika, Azië en tot op zekere hoogte ook Europa. Het is een landbrug en ook de bakermat van de beschaving.
– Israel has a unique geographic position at the crossroads of continents and historic empires. It’s right in the middle, connecting Africa, Asia and to a certain degree Europe, as well. It’s a land bridge and also the cradle of civilization.

Lees verder

2022-12-14: Rusland en Iran op weg naar volwaardig verdedigingspartnerschap – Russia and Iran move towards full-fledged defense partnership

– De militaire banden tussen Rusland en Iran ontwikkelen zich tot “een volwaardig defensiepartnerschap”. De achtergrond is de behoeften van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, maar de politieke en geografische context is veel breder.
– Military ties between Russia and Iran are developing into, “a full-fledged defense partnership.” The background is Russia’s needs in its war against Ukraine but the political and geographical context is much broader.

Lees verder

2022-09-22: Wat de media verzwijgen: 638 Palestijnen doodgemarteld in Syrië en nog eens 4121 gedood – Palestinians Cuddle up with Arabs Who Kill Palestinians

– Uit een op 18 september gepubliceerd rapport blijkt dat 638 Palestijnen de afgelopen jaren zijn doodgemarteld door Syrische inlichtingenofficieren. Het lot van 1.797 Palestijnse gevangenen, waaronder 110 vrouwen, blijft onbekend ondanks herhaalde oproepen.
– A report published on September 18 revealed that 638 Palestinians have been tortured to death by Syrian intelligence officers in the past few years. The victims include 37 women. The fate of 1,797 Palestinian detainees, including 110 women, remains unknown despite repeated appeals

Lees verder

2022-05-05: Media Zwijgen Over Benarde Situatie van Joodse Vluchtelingen uit Arabisch Gebieden – Media Erase Plight of Jewish Refugees From Arab Lands.

– De Israëlische regering heeft in 2019 actie ondernomen en een schadevergoeding van in totaal 250 miljard dollar geëist voor eigendommen en bezittingen die zijn achtergelaten door Joden die voor hun leven zijn gevlucht uit de Arabische Landen.
– The Israeli government took action in 2019, demanding compensation totaling $250 billion for property and assets left behind by Jews who fled for their lives. out of the Arab countries.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...