2023-05-10: ‘Voorbereid op langdurige gevechten’: Israël-Gaza staakt-het-vuren aangekondigd – gevolgd door nieuwe golf van raketten, sirenes in Tel Aviv – ‘Prepared for prolonged fighting’: Israel-Gaza ceasefire announced – followed by new wave of rockets, sirens in Tel Aviv

– Het staakt-het-vuren zal worden bevestigd “alleen door actie, niet door woorden”, zei een hoge Israëlische politieke functionaris.
– The ceasefire will be confirmed “only by action, not words,” a senior Israeli political official said.

Lees verder