2023-08-02: Proefprogramma voor sekse-gescheiden zwemgelegenheden van start – Pilot program for gender-segregated bathing gets underway.

– Minister Irit Silman. “De natuurlijke bronnen van Israël zijn van iedereen, en daarom heb ik bij mijn aantreden de nadruk gelegd op het vinden van creatieve oplossingen om openbare ruimten en parken toegankelijk te maken voor alle mensen, inclusief de Haredi-bevolking.”
– Minister Irit Silman. “Israel’s natural resources belong to everyone, and therefore upon assuming office I put an emphasis on finding creative solutions to make public spaces and parks accessible to all publics, including the Haredi populations.”

Lees verder