2022-08-18: Als hij wordt verkozen, zal Ben-Gvir aandringen op deportatie van Arabieren of Joden die tegen de Joodse staat ageren – If elected, Ben-Gvir will push to deport Arabs or Jews who act against Jewish state

– Ben-Gvir is uitgesproken voorstander van Joodse soevereiniteit in het hele land, inclusief Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem, en van een harde aanpak van het terrorisme.
– Ben-Gvir has been outspoken in his defense of Jewish sovereignty throughout the country, including Judea and Samaria as well as eastern Jerusalem, and his tough-on-terror approach.

Lees verder