2023-03-08: ‘Loop naar de hel’ – Likud-minister botst met opstandige luchtmacht reservisten – ‘Go to hell’ – Likud minister clashes with rebellious air force reservists

– Shlomo Karai vertelt demonstranten bij zijn huis de volgende dag dat zijn opmerkingen specifiek gericht zijn op degenen die weigeren te dienen, niet op alle reservisten die tegen de hervorming van het gerechtelijk apparaat zijn.
– Shlomo Karai tells protesters at his house following day that his comments are specifically towards those refusing to serve, not all reservists opposed to the judicial reform.

Lees verder