2022-03-13: CEO AID: Oekraïne-crisis is de ergste die ik ooit heb gezien – IsraAID CEO: Ukraine crisis is the worst I’ve ever seen

– Na 14 jaar te hebben gereageerd op wereldwijde rampen, zegt Yotam Polizer dat de vluchtelingensituatie in Oekraïne een ramp is van “bijna Bijbelse proporties,” en waarschijnlijk nog jaren zal voortduren.
– After 14 years of responding to global disasters, Yotam Polizer says the refugee situation in Ukraine is a disaster of ‘almost biblical proportions,’ and likely to go on for years.

Lees verder