2023-08-22: President van Oekraïne waarschuwt Israël: mishandeling van vluchtelingen – President Ukraine warns Israel: Maltreatment of refugees

– De regering van Oekraïne tolereert geen vernedering van haar burgers bij het binnenkomen van Israël. We zullen onze bilaterale visumvrijstellingsovereenkomsten stopzetten zoals bepaald in artikel 7 van de intergouvernementele overeenkomst.
– The government of Ukraine will not tolerate humiliation of its citizens while entering Israel. We will halt our bilateral visa waiver agreements as stipulated by Article 7 of the intergovernmental agreement.

Lees verder