2023-07-28: Israël veroordeelt opnieuw Zweeds besluit om Torah verbranding buiten Israëlische ambassade toe te staan – Israel slams another Swedish decision to allow Torah burning outside Israeli embassy

– De zwakke reactie van de Zweedse autoriteiten, die zich beperken tot het uitspreken van lege woorden over vrijheid, verbleekt in vergelijking met de gruwelijke acties – zowel die welke al hebben plaatsgevonden als die welke nog kunnen komen. Dit is niet hoe vrijheid eruit zou moeten zien; het vertegenwoordigt een verlies van morele richting.
– The Swedish authorities’ weak response, merely uttering empty words about freedom, pales in comparison to the heinous actions – both those that have already occurred and those that may come. This is not what freedom should look like; it represents a loss of moral direction

Lees verder