2022-06-01: Bewijs van Iraanse leugens: Bennett presenteert bewijs van nucleaire doofpot – Proof of Iranian lies: Bennett presents evidence of nuclear cover-up

– Documenten van gedurfde 2018 Mossad inval in Teheran bewijzen dat Iran IAEA bespioneerde, verzon doofpot om verder te kunnen werken aan hun bedrieglijke nucleaire programma, zegt Bennett.
– Documents from daring 2018 Mossad raid of Tehran prove that Iran spied on IAEA, concocted cover-up to allow continued work on their rogue nuclear program, Bennett says.

Lees verder