Tag: Mount Ebal

2023-05-16: Geleerden geven uitleg over de tablet (met vloek) van de berg Ebal met de oudste Hebreeuwse tekst – Scholars expound on Mount Ebal curse tablet with oldest Hebrew text

– Een loden tablet gevonden op een plek waar miljoenen joden en christenen geloven dat de Israëlitische leider Jozua een altaar heeft gebouwd, bevat de oudste Hebreeuwse tekst die ooit in het land Israël is gevonden, evenals de naam van God
– A lead tablet found at a site where millions of Jews and Christians believe the Israelite leader Joshua built an altar contains the oldest Hebrew text ever found in the Land of Israel as well as the name of God

Lees verder

2023-01-17: Palestijnse Autoriteit gaat nieuwe nederzetting bouwen op ruïnes van Jozua’s altaar – Palestinian Authority to build new settlement on ruins of Joshua’s Altar

– Het doel van de bouw is tweeledig, zegt de groep The Fight for Every Dunam: het uitwissen van een site van enorm bijbels en joods belang, en het doen van landjepik.
– The purpose of the construction is two-fold, says the group The Fight for Every Dunam: to erase a site of huge biblical and Jewish importance, and to make a land grab.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...