2023-04-21: Er is een passend zionistisch antwoord. Wraak is dat niet – There is an appropriate Zionist response. It’s not revenge

– ommigen beweren misschien dat de ‘uitbreiding van nederzettingen’ in de eerste plaats het meeste Palestijnse geweld veroorzaakte. Het tegenovergestelde is waar.
– Some may argue that ‘expansion of settlements’ caused most of the Palestinian violence in the first place. The opposite is true.

Lees verder