2023-02-28: VIDEO: De gebeurtenissen van zondag zouden de vonk kunnen worden die Judea en Samaria doet ontbranden – VIDEO: Sunday’s events could become the spark that ignites Judea and Samaria

– Terwijl de terroristische aanslag plaatsvond zonder waarschuwing, waardoor de IDF en de Shin Bet geen preventieve actie konden ondernemen, werd de wraak van de Joodse kolonisten ruim van tevoren ‘op de muur geschreven’.
– While the terrorist attack took place without warning, preventing the IDF and the Shin Bet from taking pre-emptive action, the revenge of the Jewish settlers was written on the wall well in advance.

Lees verder