2022-10-07: Maritiem akkoord: een tactische concessie omwille van strategisch gewin – Maritime agreement: A tactical concession for the sake of strategic gain

– De opkomende maritieme overeenkomst met Libanon is goed nieuws. Zoals met de meeste deals is het niet perfect, maar het alternatief – een gevaarlijke escalatie aan de noordgrens – zou veel erger zijn.
– The emerging maritime agreement with Lebanon is good news. As it is with most deals, it is not perfect, but the alternative – a dangerous escalation on the northern border – would be much worse.

Lees verder