2022-05-11: Al-Jazeera journalist doodgeschoten nabij Jenin – Al-Jazeera journalist shot dead near Jenin

– Israel stelt voor met de Palestijnse autoriteiten een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de toedracht. De Palestijnse autoriteiten wijzen dit voorstel van de hand en hebben hun conclusie al getrokken: het zou om Israelisch vuur gaan.
– Israel proposes to conduct a joint investigation with the Palestinian authorities into the circumstances. The Palestinian authorities reject this proposal and have already drawn their conclusion: it would be Israeli fire.

Lees verder