Tag: Netherlands

2023-05-17: Klimaatactivisten bezetten UvA en roepen op tot Intifada: ‘Ze roepen op tot vermoorden van Joden’ – Climate activists occupy UvA and call for Intifada: ‘They call for killing Jews’

– Dinsdagavond werd de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezet door klimaatactivisten. Maar ditmaal bleef het niet enkel bij een klimaatbezetting: diverse activisten zagen ook hun kans schoon om op te roepen tot een Intifada. Intifada betekent letterlijk ‘opstand’ of ‘afschudding’ en zou volgens het CIDI een oproep zijn ’tot het vermoorden van Joden’.

On Tuesday night, the University of Amsterdam (UvA) was occupied by climate activists. But this time it was not just a climate occupation: several activists also saw their chance to call for an Intifada. Intifada literally means “uprising” or “shaking off” and, according to the CIDI, would be a call “to kill Jews.

Lees verder

2022-08-15: Omstreden Burgemeester Tjalmarkpark in Hoogeveen heet nu Raadhuispark – Controversial Burgemeester Tjalmarkpark in Hoogeveen now called Raadhuispark

– Het parkje in het centrum van de Drentse gemeente Hoogeveen bleek te zijn vernoemd naar de foute burgemeester die in de bange jaren ’40-’45 meewerkte met de bezetter om alle Joden van de plaats te deporteren
– The park in the center of the Drenthe, Hoogeveen borough turned out to be named after the wrong mayor who in the anxious years ’40-’45 collaborated with the occupying forces in deporting all the Jews of the borough.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...