2022-03-01: Pogroms in Oekraïne als vooraf waarschuwing van de Holocaust – Pogroms in Ukraine as advance warning of the Holocaust

– Een Poolse geestelijke redde hem uit een massagraf waarin zijn familie lag. Een litteken op zijn gezicht herinnerde aan de kogel die zijn moeder dodelijk trof, maar hem alleen schampte.
– A Polish clergyman rescued him from a mass grave in which his family lay. A scar on his face recalled the bullet that fatally struck his mother, but only grazed him.

Lees verder