09-02-2022: De Israëlische supermarkt waar je gratis boodschappen kunt doen – The Israeli supermarket where you can shop for free

– Een paar jaar geleden begon Shani Shukrun met het matchen van mensen op Facebook om mensen in nood samen te brengen met donateurs die hen zouden kunnen helpen.
– A few years ago, Shani Shukrun started matching people on Facebook to bring people in need together with donors who could help them.

Lees verder