2022-05-05: ‘Fiddler on the Roof’, de film die er zo toe deed dat ze er een film over maakten – Fiddler on the Roof’ — the movie that mattered so much that they made a movie about it.

– Verteld door Jeff Goldblum, zou “Fiddler’s reis naar het grote scherm” een doorslaande snaar moeten raken bij filmmusici overal; nog beter als ze toevallig ook liefhebbers van muziektheater zijn. 
– Narrated by Jeff Goldblum, “Fiddler’s Journey to the Big Screen,” should strike a resounding chord with movie musical mavens everywhere; and if they also happen to be aficionados of musical theater better yet.

Lees verder