2023-05-16: Geleerden geven uitleg over de tablet (met vloek) van de berg Ebal met de oudste Hebreeuwse tekst – Scholars expound on Mount Ebal curse tablet with oldest Hebrew text

– Een loden tablet gevonden op een plek waar miljoenen joden en christenen geloven dat de Israëlitische leider Jozua een altaar heeft gebouwd, bevat de oudste Hebreeuwse tekst die ooit in het land Israël is gevonden, evenals de naam van God
– A lead tablet found at a site where millions of Jews and Christians believe the Israelite leader Joshua built an altar contains the oldest Hebrew text ever found in the Land of Israel as well as the name of God

Lees verder