2021-12-22: Abortus in israel: wat doen Messiaanse gelovigen eraan. – Abortion in israel: what messianic believers are doing about it.

– Honderd keer meer Israëli’s zijn omgekomen door abortus dan door alle oorlogen en terroristische aanslagen in de moderne geschiedenis van Israël samen
– One hundred times more Israelis have been killed by abortion than by all the wars and terrorism attacks in Israel’s modern history combined

Lees verder