2023-02-13: Ben-Gvir: ‘Defensive Shield 2’ in aantocht – Ben-Gvir: ‘Defensive Shield 2’ on the horizon

– Minister van Openbare Veiligheid Itamar Ben-Gvir vraagt om een grootschalige operatie om “terreurnesten uit te roeien”, maar het is onduidelijk of het Veiligheidskabinet dit zal goedkeuren.
– Public Security Minister Itamar Ben-Gvir requests massive operation aimed at ‘rooting out terror nests,’ but it’s unclear if the Security Cabinet will approve.

Lees verder