2020-09-29: Kogels en explosieven gevonden bij twee Palestijnen in België ******* Bullets and explosives found on two Palestinians in Belgium

– België is een fel begeerde bestemming voor Palestijnse vluchtelingen uit Gaza vanwege het open grenzen beleid van de regering.
– Belgium is a coveted destination for Palestinian refugees from Gaza because of the government’s open borders policy.

Lees verder