Tag: Palestinians

2023-10-25: Profetieën in de Bijbel over Hamas – Prophesies in the Bible About Hamas

– Hamas wordt in het Engels gewoonlijk vertaald als ‘geweld’, en in het Hebreeuws betekent het: geweld, onrecht, wreedheid en onrechtvaardigheid. Het is niet verrassend dat het zijn oorsprong vindt in de Bijbel.
– Hamas is commonly translated in English as “violence”, and in Hebrew it means: violence, wrong, cruelty, and injustice. Not surprisngly, it has its origins in the Bible.

Lees verder

2023-09-15: Het Palestijnse vredesproces was bedoeld om het terrorisme te versterken – The Palestinian peace process was meant to increase terrorism

– Sinds de ondertekening, dertig jaar geleden, van de Oslo-akkoorden tussen Israël en de PLO, die door Israëli’s en wereldleiders worden aangekondigd als een doorbraak en het begin van een vredesproces, zijn ruim 2.000 Israëli’s vermoord bij Palestijnse terreuraanslagen.
– Since the signing, 30 years ago, of the Oslo Accords between Israel and the PLO, heralded by Israeli and world leaders as a breakthrough and the start of a peace process, over 2,000 Israelis have been murdered in Palestinian terror attacks.

Lees verder

2022-09-26: Palestijnen plegen zelfmoord terwijl hun leiders in hotels en villa’s wonen – Palestinians Commit Suicide as Their Leaders Live in Hotels and Villas

– De situatie in de door Hamas bestuurde Gazastrook is zo slecht geworden dat een toenemend aantal jongeren zelfmoord pleegt door zelfverbranding, door zich van daken te werpen, grote hoeveelheden medicijnen in te slikken of zich op te hangen.
– The situation in the Hamas-ruled Gaza Strip has become so bad that an increasing number of young people have been committing suicide by self-immolation, throwing themselves from rooftops, swallowing large amounts of medicine and hanging.

Lees verder

2022-04-28: Palestijnen zetten de Shoah op zijn kop door Israël gelijk te stellen met nazi-genocide. – Palestinians turn the Shoah on its head by equating Israel with Nazi genocide.

– “Ik, General Dwight Eisenhower, heb dit bezoek met opzet afgelegd, om uit de eerste hand bewijs te kunnen leveren, mocht er in de toekomst ooit een tendens ontstaan om deze beschuldigingen louter als propaganda te beschouwen”.
– “I, General Dwight Eisenhower, made the visit deliberately, in order to be in a position to give first-hand evidence of these things if ever, in the future, there develops a tendency to charge these allegations merely to propaganda.”

Lees verder

Bewijs van het bestaan van Israel in de oudheid – Evidence of Israel’s existence in ancient times

– Een duidelijk onderzoek naar het het bewijs van het bestaan van israel dat al eeuwen oud. Aan de orde komen het Filistijnse volk dat verdwenen is, de mythe dat het Palestijnse volk zou afstammen van de Filistijnen, enz.
– A clear research on the evidence of the existence of israel that is centuries old. Discussed are the Philistine people who disappeared, the myth that the Palestinian people are supposedly descended from the Philistines, etc.

Lees verder

1964 De waarheid over de Palestijnen – 1964 The truth about Palestininians

– Wij horen vaak beweringen dat de Palestijnen een 5.000 jaar oud en inheems volk zijn, waaronder de bewering dat Jezus een Palestijn was. Wat is feit en wat is fictie?
– We often hear claims about the Palestinians being a 5,000 years ancient and indigenous people, including the claim that Jesus was a Palestinian. What’s fact and what’s fiction?

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...