Tag: Passover

2023-04-06: Pesach: Het vieren van het wonder van Israëls uittocht – Passover: Celebrating the Miracle of Israel’s Exodus

– Het eerste Pesach vond plaats in het land Egypte, vlak voordat de kinderen van Israël aan hun uittocht uit de slavernij begonnen. God gaf Mozes en Aäron specifieke instructies voor het houden van het feest, die zij doorgaven aan alle Israëlieten, zoals beschreven in Exodus 12.
– The first Passover took place in the land of Egypt, just before the Children of Israel began their Exodus out of bondage. God gave Moses and Aaron specific instructions for how to keep the feast, which they passed on to all the Israelites, as described in Exodus 12.

Lees verder

2023-03-30: Nieuwe wet staat Israëlische ziekenhuizen toe chametz te verbieden tijdens Pesach – New law allows Israeli hospitals to ban chametz during Passover

– Het parlement van de Knesset heeft dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd om ziekenhuizen toe te staan chametz, of gezuurd voedsel, te verbieden tijdens de weeklange Pesach-feestdag die op de avond van 5 april begint.
– The Knesset plenum on Tuesday passed into law a bill to allow hospitals to ban chametz, or leavened foods, during the weeklong Passover holiday that begins on the evening of April 5.

Lees verder

2023-03-22: Tempelberg relschoppers en TikTok terreur: Israëlische politie maakt zich op voor Ramadan – Temple Mount rioters and TikTok terror: Israeli police gearing up for Ramadan

– De politie-eenheden van Jeruzalem werken “hand in hand” met Israëls veiligheidsdiensten en het leger om de veiligheid en de openbare orde in Jeruzalem te waarborgen tijdens de komende ramadan-feestdagen, die een grote toestroom van bezoekers naar de stad zullen brengen.
– Jerusalem police units are working “hand-in-hand” with Israel’s security agencies and the military to ensure safety and public order in Jerusalem during the upcoming Ramadan holiday, which will see a major influx in visitors to the city.

Lees verder

2022-05-02: de Bijbelse feesten van Israël wijzen allemaal naarJezus – The Biblical feasts of Israel all point to Jesus

– God gebood Zijn volk: Ga feestvieren! Neem een ​​pauze! Hij maakte festivals onderdeel van de wet en codificeerde de geboden om een ​​tijdje te stoppen en een paar keer per jaar te feesten.
– God commanded His people: Have a feast! Take a break! He made festivals part of the Law, codifying the commandments to stop for a while and celebrate a few times a year.

Lees verder

2022-04-15: Belangrijke boodschap voor Christenen op Pesach! – Important Message for Christians at Passover!

– Pesach is een cruciale tijd. De Joodse wereld herdenkt de grote verlossing van de Exodus, terwijl christenen nadenken over Golgotha en de verlossing die Jezus, de Messias, heeft betaald. Ons perfecte Pesach lam. Pesach is de perfecte tijd om te bidden.
– Passover is a critical time. The Jewish world remembers the great redemption of the Exodus, while Christians consider Calvary and the redemption purchased by Jesus the Messiah. Our perfect Passover lamb. Passover is the perfect time to pray.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...