2022-04-15: “Laat mijn volk gaan!” het hebreeuws zal je mogelijk verrassen. – “Let my people go!” the Hebrew might surprise you.

– Mozes was door God op een geweldige missie gestuurd. Zijn taak – althans het eerste deel ervan – was om de onmiddellijke vrijlating te eisen van ongeveer een miljoen Israëlieten uit wrede slavernij. Om erop aan te dringen dat de Farao de Hebreeuwse slaven, zijn vrije werkkrachten, gewoon zou laten vertrekken.
– Moses was sent by God on one heck of a mission. His job—at least the first part of it—was to demand the immediate release of about a million Israelites from cruel bondage. To insist that Pharaoh should allow the Hebrew slaves, his free workforce, to just leave.

Lees verder