2023-05-26: Wat is Shavuot – het Wekenfeest? – What is Shavuot – the Feast of Weeks?

– Het feest van Sjavoeot, bij veel christenen bekend als het Wekenfeest, is een van de drie pelgrimsfeesten in de Bijbel. Het bijbelse feest Shavuot heeft een messiaanse connectie met de gebeurtenissen van Pinksteren.
– The Feast of Shavuot, known to many Christians as the Feast of Weeks, is one of three pilgrimage festivals in the Bible. The biblical feast of Shavuot has a messianic connection with the events of Pentecost

Lees verder