2021-12-27: DEEL 1: Joodse Getuigenis aangaande vergelijking van nu met de Nazitijd – PART 1: Jewish Testimony regarding comparison of today with Nazi times

Nederlands + English Naar aanleiding van het kort geding op 15 december j.l. van het Cidi tegen...

Lees verder