2023-04-07: Waarom Israël bijzondere aandacht besteedt aan de aanklacht van Trump – Why Israel is paying particular attention to Trump’s indictment

– Israëlische voor- en tegenstanders van de justitiële hervorming beroepen zich om hun pleidooi te houden tegen een ‘gepolitiseerd rechtssysteem’, op de unieke verschijning van Trump voor de rechtbank.
– Israeli supporters and opponents of the judicial reform invoke Trump’s unprecedented court appearance to make their case against a ‘politicized justice system’.

Lees verder